Kui sul seisab ees artikli kirjutamine, siis kindlasti soovid sa, et sellest tuleks hea artikkel, mida lugejatel on huvitav, kasulik ja õpetlik lugeda. Toome siinkohal ära mõned punktid, millele tasuks tähelepanu pöörata, et sinu kirjutatud artikkel just selline välja tuleks.

1) Vali tulevase artikli teema ja otsusta kohe ära ka selle piirid – teemakäsitlus peaks olema võimalikult kitsas ning selle fookus kitsalt piiritletud.
2) Enne artikli kirjutamist tee teema kohta uurimismistööd. Seejuures tasuks silmas pidada, et sul ühtki tähtsust omavat asjakohast fakti või asjaolu kahe silma vahele ei jääks.
3) Ole kindel, et oled teemast õigesti ja igakülgselt aru saanud. Selleks loe enne artikli kirjutamist teisi teemakohaseid artikleid ja raamatuid seni, kuni oled endas kindel.
4) Koosta artiklile plaan – hea artikli kirjutamiseks ei piisa vaid selle kirjapanekuks, mis iganes parasjagu pähe kargab.
5) Kirjuta artikkel vastavalt plaanile valmis. Ära jää ootama, millal inspiratsioon peale tuleb – see juhtub tavaliselt kohe, kui asjaga algust oled teinud.
6) Kasuta artikli kirjutamisel selget, arusaadavat ja lihtsat keelt. Artikkel ei tohiks sisaldada emotsionaalseid väljendeid, mahlakat keelekasutust ja pikki lauseid. Vähegi mitteasjakohane info jäta välja. Pea meeles, et sinu artikli keelest, mõtetest ja eesmärgist peaksid aru saama igas vanusegrupis inimesed.
5) Ära kasuta liigselt spetsiifilisi ja erialaseid termineid ning ka väheste terminite kasutamisel kontrolli, et kasutad neid õigesti ja õiges kontekstis.
6) Hea artikkel on paraja pikkusega – liiga pika artikli lugemisel võib lugeja tähelepanu hajuda ning vastavalt kaob ka huvi selle lugemise vastu.
6) Kontrolli, et sinu artiklis ei ole kirjavigu.
7) Enne avaldamist anna oma artikkel paarile inimesele lugeda. Kuula nende poolt antud konstruktiivset kriitikat ning ära vihasta, vaid tee vastavalt sellele oma artiklis parandusi.